Algemene info

VVE - Uk & Puk

We werken bij “De Bezige Bijtjes” met de methode Uk & Puk. We zijn hiervoor niet gecertificeerd maar werken wel netjes volgens de methode.

Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor kindercentra, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen baby's, dreumesen en peuters zich breder en sneller. Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

Dit betekent dus niet dat "De Bezige Bijtjes" een school is, maar we zijn wel twee keer per dag gericht bezig met de ontwikkeling van ieder kind dat bij ons op de opvang komt. Zo proberen we ieder kind goed voor te bereiden op de basisschool.

Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Precies wat ukken het liefste doen! Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Hoe het werkt

Uk & Puk is speciaal ontwikkeld voor kindercentra, met kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren het actief spelen en ontdekken, waardoor baby's, dreumesen en peuters op heel natuurlijke wijze nieuwe vaardigheden opdoen en zich breed ontwikkelen. Ukken groeien zo als vanzelf toe naar groep 1.

Didactiek

Van een pasgeboren baby die totaal afhankelijk is van anderen, tot een 4-jarige kleuter die trots aan zijn eerste schooldag begint: kinderen van 0 tot 4 jaar maken een gigantische ontwikkeling door. Ze leren tijgeren, kruipen, lopen, fietsen. Brabbelen, praten, zingen. Spelen, nadoen, delen. En niet te vergeten: ze willen steeds meer zélf doen.

Uk & Puk geeft kinderen de ruimte en de vrijheid om spelend de wereld te verkennen, om in een veilige omgeving zélf op onderzoek uit te gaan. Door actief te spelen en te ontdekken maken ze een mooie groei door: van baby naar dreumes naar peuter naar kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein opstapt.

Actief spelen en ontdekken

Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor kindercentra, met jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op speelse wijze. Want bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om actief spelen en ontdekken. Wat ukken het liefste doen!

Ontwikkelingslijnen

Het totaalprogramma van Uk & Puk werkt aan de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geeft de eerste rekenprikkels.

 • Spraak- en taalvaardigheid
  De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok je kinderen uit om taal te gebruiken en reageer je op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door 'doen' echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorleesactiviteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.
 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
  De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen.
 • Eerste rekenprikkels
  De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen.

Brede ontwikkeling

Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. Door 0- tot 4-jarigen de ruimte, de vrijheid en het vertrouwen te geven om zélf op ontdekking te gaan en hun spel op de juiste manier aan te moedigen, maken zij op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei...

Opbouw

Baby's, dreumesen en peuters hebben behoefte aan structuur, grenzen en kaders waarbinnen ze op een veilige en vertrouwde manier de wereld kunnen ontdekken. Uk & Puk biedt een flexibele, heldere en compacte aanpak. Fijn voor ukken, handig voor pedagogisch medewerkers.