Algemene info

Leeftijd en groepsgrootte

Wij hebben 2 verticale groepen. De leeftijd in de groepen is van 10 weken tot 4 jaar. In de ene groep zitten maximaal 9 kinderen en in de andere groep zitten maximaal 10 kinderen.
In iedere groep zijn 2 vaste groepsleidsters aanwezig, met zo nu en dan hulp van stagiaires. De groepsleidsters beschikken over passende beroepskwalificaties overeenkomstig de CAO Kinderopvang en een Verklaring Omtrend Gedrag.