Algemene info

Flexibiliteit

Extra komen of ruilen van dagen is over het algemeen mogelijk, mits dat het past in de groep en op de aangevraagde dag. Er worden geen kinderen boven de groepsgrootte geplaatst.

Bij ons kunt u ruildagen opbouwen. Dit kan als uw kind ziek is. Wel moet uw kind de dag voor opvang voor 12:00 uur worden afgemeld als hij/zij niet komt. Wordt uw kind te laat afgemeld, dan worden de kosten doorberekend. Is er op tijd afgemeld, dan kunt u de dag nog weer gebruiken binnen 3 maanden. Daarna vervalt de dag.

Als u zo af en toe een extra dag of dagdeel wilt afnemen, dan is dit vaak wel mogelijk. Het moet binnen de groep van de dag passen binnen de groepsgrootte. Deze dagen kunt u gewoon aanvragen, en dan hoort u zo snel mogelijk of het kan of niet. Deze dagen worden de maand erna gefactureerd.