Algemene info

Dagindeling

Wij werken met een vast dagritme. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel.

Zo wordt er op vaste tijden gegeten, gedronken en gespeeld. Voor baby’s geven de ouders zelf de gewenste voeding- en slaaptijden aan.

Voor de kleinere kinderen zijn er vaste rustuurtjes. Ook buiten deze uurtjes kan een kind natuurlijk slapen als het daar behoefte aan heeft.

Als het weer het toelaat gaan we natuurlijk naar buiten. Wij werken met thema’s die passen bij de jaargetijden.

Tijdschema

Tijdsduur Activiteit
07.15 - 07.45 uur Als er vervroegde opvang is aangevraagd, worden deze kinderen gebracht.
07.45 - 09.00 uur

De kinderen worden gebracht en de bijzonderheden van de kinderen worden besproken en opgeschreven.

09.00 - 09.30 uur Gerichte activiteiten zoals voorlezen, puzzelen, kleuren en zingen worden afgewisseld met vrij spelen.
09.30 - 10.00 uur Koek eten en roosvicee drinken.
10.00 - 10.30 uur Verschonen en plassen, tussendoor mogen de kinderen vrij spelen.
10.30 - 11.20 uur Als het weer het toelaat gaan we buiten spelen. Anders doen we gerichte activiteiten of mogen de kinderen vrij spelen.
11.20 - 12.30 uur Handen wassen en brood eten + melk drinken.
12.30 - 13.00 uur Verschonen en plassen. Kinderen die slapen worden naar bed gebracht. Kinderen die een dagdeel komen worden gehaald of gebracht.
13.00 - 14.30 uur De kinderen die niet slapen mogen samen met de leidster aan tafel een spelletje doen. Natuurlijk mogen de kinderen ook vrij spelen.
14.30 - 15.15 uur Uit bed, plassen en verschonen. Roosvicee drinken en fruit eten
15.15 - 16.30 uur Samen de dieren en planten verzorgen of vrij spelen (binnen of buiten)

16.30 - 17.45 uur

 

17:45 - 18:15 uur


Gezamenlijk een soepstengel eten en daarna samen een activiteit doen totdat de kinderen worden opgehaald, soms mogen de kinderen ook zolang vrij spelen.

Kinderen met verlengde opvang worden opgehaald.