Algemene info

Aanmelden

U kunt uw kind(eren) aanmelden door een inschrijfformulier bij ons aan te vragen of via deze pagina. Natuurlijk mag u ook langs komen om een kijkje te nemen. Hiervoor moet u wel even een afspraak maken.

Plaatsingsprocedure

Als wij het inschrijfformulier retour hebben ontvangen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de plaatsingsmogelijkheden. Het kan voorkomen dat wij niet alle gewenste dagdelen beschikbaar hebben. Wij plaatsen een gezin dan op de wachtlijst. Dagdelen die vrijkomen worden, in volgorde van aanmelding, aangeboden aan de gezinnen op onze wachtlijst. Soms is het mogelijk om een kind tijdelijk op een ander dagdeel te plaatsen in afwachting van het gewenste dagdeel. Op het inschrijfformulier kunnen ouders/verzorgers aangeven of dit eventueel een tijdelijk oplossing voor hen kan zijn.

Wij hanteren de volgende plaatsingscriteria:

  • Kinderen van medewerkers worden met voorrang geplaatst ten opzichte van nieuw aangemelde kinderen.
  • Wij streven ernaar om kinderen uit één gezin in dezelfde groep te plaatsen, tenzij ouders/verzorgers aangeven dit liever niet te willen.
  • De minimum leeftijd bedraagt 10 weken.

Als ouders/verzorgers akkoord gaan met ons aanbod ontvangen zij onze algemene leveringsvoorwaarden, de huisregels en de landelijke algemene voorwaarden kinderopvang. Voor de privacy policy verwijzen wij ouders naar onze website.

Als een kindje bij de aanmelding nog geboren moet worden stellen wij het erg op prijs om na de geboorte een geboortekaartje te ontvangen zodat wij de juiste gegevens in onze administratie kunnen verwerken.

Als vervolgens de plaatsing definitief doorgaat ontvangen ouders/verzorgers een Contract waarin de gemaakte plaatsingsafspraken zijn vastgelegd. Vanaf dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand per 1e van de maand. Als ouders/verzorgers binnen één maand voor ingangsdatum annuleren dan zijn ze annuleringskosten verschuldigd (maximaal de verschuldigde betaling voor één maand).

Voorafgaande aan de plaatsing nodigen wij ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek en bieden wij de mogelijkheid om hun zoon/dochter een halve dag te laten wennen.