Algemene info

Flexibiliteit

Extra komen of ruilen van dagen is over het algemeen mogelijk, mits dat het past in de groep en op de aangevraagde dag. Er worden geen kinderen boven de groepsgrootte geplaatst.

Verder wordt bij “De Bezige Bijtjes” de mogelijkheid geboden voor flexibele opvang als het een herhalend rooster is binnen 2, 3 of 4 weken. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk dat week 1 dinsdag en woensdag worden afgenomen, week 2 dinsdag en vrijdag en week 3 dinsdag, woensdag en vrijdag. Daarna begint het rooster weer opnieuw. Hebt u hier vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bij ons kunt u ruildagen opbouwen, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat of als uw kind ziek is. Wel moet een kind 24 uur van te voren worden afgemeld als hij niet komt, tenzij er gegronde redenen zijn waardoor dit niet mogelijk is. Als de redenen niet gegrond zijn worden de kosten doorberekend. Zijn de redenen goedgekeurd, dan kunt u de dag nog weer gebruiken binnen 3 maanden. Daarna vervalt de dag.

Als u zo af en toe een extra dag of dagdeel wilt afnemen, dan is dit vaak wel mogelijk. Het moet binnen de groep van de dag passen binnen de groepsgrootte. Deze dagen kunt u gewoon aanvragen, en dan hoort u zo snel mogelijk of het kan of niet. Deze dagen worden de maand erna gefactureerd.